با کلیک بر روی عکس زیر می توانید، قوانین مسابقات فدراسیون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی در سطح قاره ای و بین المللی را دانلود نمایید. به زودی ترجمه ی فارسی این قوانین در همین صفحه قرار خواهد گرفت.