این پیشنمایشی از قالب انفولد است که مشاهده میکنید. انفولد دارای قابلیت های فراوانی است

قالب انفولد با کیفیتی بسیار بالا توسط وردپرس یار برای شما ماده شده است و تمامی استانداردها رعایت شده است.