مسابقات ۲۵ متر انجمن تیراندازان بنچ رست ایران در دو کلاس لایت ورمینت و هوی ورمینت تفنگ بادی فدراسیون جهانی WRABF برگزار می شود. برای مشاهده قوانین WRABF به لینک زیر مراجعه نمایید. 

قوانین و کلاس های مسابقات WRABF

GFT 0218 - ۲۵ متر تفنگ بادی

کلاس لایت ورمینت Light Varmint

WRABF2019 25 - ۲۵ متر تفنگ بادی

• هر نوع تفنگ بادی با عملکرد مسلح سازی دستی یا مکانیکی مجاز است. وزن آن نباید بیش از ۴٫۷۶۲ کیلوگرم همراه با دوربین باشد.
• می توان از قنداق یا قنداق هایی که مطابق با قوانین و ویژگیهای قنداق باشند، استفاده کرد. (پیوست F را نگاه کنید)
• عملکرد مسلح سازی تفنگ می تواند به صورت فنرپیستون یا PCP باشد.
• استفاده از رگولاتورهای هوا ، وزنه های لوله ، تنش گیر لوله یا استابلایزرهای لوله مجاز است به شرطی که در مجموع کلی وزن مجاز تفنگ باشند.
• از رگولاتورهای هوا چنانکه که به عنوان قطعه جدا ناپذیر و داخلی باشد ، می توان استفاده کرد.
• تعویض مخزن هوا مجاز است به شرطی که به عنوان قطعه یدکی یا اختیاری توسط تولید کننده تفنگ ساخته شده باشد.
• می توان از دوربین هایی با هر مقدار بزرگنمایی استفاده کرد.
• ثابت کردن بخش مسلح سازی و بدنه (Action) و لوله به قنداق و اصلاح مجموعه ماشه (یا تعویض آن) مجاز است.
• استفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از شلیک مجاز نیست.
• قدرت تفنگ حداکثر ۱۶٫۲۷ ژول ( ۱۲ فوت بر پاوند) مجاز است.
• فاصله تیراندازی ۲۵ متر است.
• کالیبرهای ۱۷۷٫ ، ۲۰٫ و ۲۲٫ اینچ با استفاده از گیج کالیبر ۲۲٫ اینچ امتیازدهی می شوند.

کلاس هوی ورمینت Heavy Varmint

ARHV 135 - ۲۵ متر تفنگ بادی

• هر نوع تفنگ بادی با عملکرد شلیک دستی یا مکانیکی مجاز است و محدودیت وزنی {تفنگ} همراه با متعلقات (متعلقات شامل دوربین ، قطعات نصب شونده سر لوله و غیره ) ، ۶٫۸۰۳ کیلوگرم است.
• می توان از قنداق کارخانه یا قنداق هایی که مطابق با قوانین و ویژگیهای قنداق باشند، استفاده کرد. (پیوست F را نگاه کنید)
• می توان هر نوع بهینه سازی و اصلاح در تفنگ انجام داد و می توان از دوربین با هر مقدار بزرگنمایی استفاده کرد.
• استفاده از رگولاتورهای هوا در صورتی که بخشی از تفنگ محسوب شوند ، مجاز است. استفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از شلیک مجاز نیست. استفاده از مازل بریک ، وزنه لوله یا تنش گیر لوله مجاز است.
• محدودیتی برای اندازه یا حجم مخزن هوا وجود ندارد تا زمانی که قدرت خروجی حداکثر ۲۷٫۱۲ ژول باشد و مخزن جزیی از بدنه سلاح محسوب شود. ( مخزن هوای جدا از بدنه تفنگ مجاز نیست و مخزن حتما باید بخشی از سلاح و در وزن کلی آن محسوب شود)
• فاصله تیراندازی ۲۵ متر است.
• کالیبرهای ۱۷۷٫ ، ۲۰٫ و ۲۲٫ اینچ با استفاده از گیج کالیبر ۲۲٫ اینچ امتیازدهی می شوند.

کلاس IRBRS 25m Air Rifle

 • استفاده از هر نوع تفنگ بادی تنها در کالیبر ۵٫۵ مجاز است. ( استفاده از تفنگ هایی با ماشه یا ولو الکترونیکی مجاز است)
 • حداکثر قدرت مجاز ۴۰ ژول است. ( سرعت مجاز تفنگ ها قبل از مسابقه توسط کرنوگراف آزمایش می شود ، تیراندازان می توانند از ساچمه های خود در تست کرنوگرافی استفاده کنند)  
 • نصب رگولاتور خارجی و داخلی ، وزنه لوله ، ایراستریپر سر لوله و قطعات اضافه متصل زیر بچه قنداق مجاز است.
 • وزن مجاز به همراه متعلقات ( دوبین ، رایزر و … ) حداکثر ۶٫۸۰۳ کیلوگرم است. 
 • استفاده از هر نوع ساچمه سربی مجاز است. ( استفاده از اسلاگ مجاز نیست)
 • عرض بچه قنداق ( یا قطعات متصل به بچه قنداق) نباید بیشتر از ۷٫۶۳ سانتیمتر باشد. عرض بخش پایینی انتهای قنداق حداکثر ۲۵ میلیمتر مجاز است.
 • استفاده از مخزن های دست ساز ، اتصال دو مخزن به یکدیگر، اتصال قطعات پلینیوم دست ساز برای رگولاتور خارجی مجاز نیست. استفاده از مخزن های کارخانه ای برای افزایش حجم هوا مجاز است. ( تایید بازرسی مسابقه ملاک می باشد)
 • استفاده از رست یک تیکه ، رست های بنچ رست ، کیسه شن و دوپایه مجاز است. ( قفل تفنگ به رست یا کیسه شن مجاز نیست) 
 • امتیازدهی بر اساس قوانین WRABF انجام می شود. 
 • فاصله تا اهداف ۲۵ متر می باشد.
 • اهداف مورد استفاده در مسابقات ، هدف ۲۵ متر WRABF می باشد. 
 • مسابقه شامل سه کارت هدف برای هر تیرانداز می باشد.