WRABF 50M UNLIMITED

 برگزاری رقابت های کلاس آزاد ۵۰ متر به زمان شروع بنچ رست در ایران برمی گردد. کلاس WRABF 50m Unlimited بر اساس قوانین مصوب مجمع عمومی فدراسیون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی سال ۲۰۱۹ به شرح زیر ، جزیی از رقابت های انجمن می باشد : 

 • استفاده از هر نوع تفنگ بادی در کالیبرهای ۴٫۵ و ۵٫۵ میلیمتر مجاز است. 
 • محدودیتی در قدرت تفنگ ها وجود ندارد. 
 • استفاده از پرتابه اسلاگ مجاز نیست. تنها ساچمه های دیابلو و از برند معتبر مجاز است. 
 • نصب رگولاتور خارجی و داخلی ، وزنه لوله ، ایراستریپر سر لوله و پد های زیر بچه قنداق (با هر نوع مواد و متریال) مجاز است.
 •  محدودیتی برای حداکثر وزن تفنگ به همراه متعلقات وجود ندارد.
 • عرض قنداق در بخش جلویی نباید بیشتر از ۳ اینچ باشد. ( شامل پد های متصل به قنداق های عادی نیز می شود)  
 • استفاده از رست های یک تیکه ، کیسه شن و دوپایه مجاز است.
 • امتیازدهی بر اساس قوانین WRABF انجام می شود. 
 • فاصله تا اهداف ۵۰ متر می باشد.
 • تارگت ۵۰ متر رسمی WRABF مورد استفاده قرار می گیرد. 

ارزش امتیازی حلقه های هدف ۵۰ متر

در هدف ۵۰ متر ، حلقه ۵ و  ۶  برای کمک به دید سیاه رنگ است، بقیه حلقه ها سفید رنگ بوده و با خط سیاه از هم جدا شده اند. قطر حلقه X مرکزی ۰٫۷۹۲ میلیمتر است. برای گرفتن امتیاز ۱۰X حفره شلیک باید این حلقه امتیازی را لمس کند. { مماس شدن حفره شلیک با آن}

در شکل زیر اهداف امتیازی با خط فرضی مشکی مشخص شده اند. همچنین اهداف سایتر (قلق) نیز در دو طرف اهداف امتیازی مشخص شده است. 

IRBRS 50M LIMITED AR

این کلاس بر پایه قوانین کلاس ۵۰m Unlimited بوده اما پرتابه مورد استفاده محدود به ۱۸.۱۳ گرین می باشد. قوانین کلاس IRBRS 50m Limited به شرح زیر می باشد :

 1. استفاده از هر نوع تفنگ بادی در کالیبرهای ۴٫۵ و ۵٫۵ میلیمتر مجاز است. ( استفاده از تفنگ هایی با ماشه یا ولو الکترونیکی مجاز است)
 2. حداکثر وزن ساچمه مورد استفاده ۱۸.۱۳ گرین می باشد.
 3. نصب رگولاتور خارجی و داخلی ، وزنه لوله ، ایراستریپر سر لوله و قطعات اضافه متصل زیر بچه قنداق مجاز است.
 4. محدودیتی برای حداکثر وزن تفنگ به همراه متعلقات وجود ندارد.
 5. استفاده از پرتابه اسلاگ مجاز نیست. تنها ساچمه های دیابلو و از برند معتبر مجاز است.
 6. عرض بچه قنداق ( یا قطعات متصل به بچه قنداق) نباید بیشتر از ۷٫۶۳ سانتیمتر باشد. عرض بخش پایینی انتهای قنداق حداکثر ۲۵ میلیمتر مجاز است.
 7. استفاده از مخزن های دست ساز ، اتصال دو مخزن به یکدیگر، اتصال قطعات پلینیوم دست ساز برای رگولاتور خارجی مجاز نیست.استفاده از مخزن های کارخانه ای برای افزایش حجم هوا مجاز است. ( تنها تاییدیه مسئول بازرسی مسابقه مورد قبول می باشد)
 8. استفاده از رست یک تیکه ، رست های بنچ رست ، کیسه شن و دوپایه مجاز است. ( قفل تفنگ به رست یا کیسه شن مجاز نیست)
 9. امتیازدهی بر اساس قوانین WRABF انجام می شود.
 10. فاصله تا اهداف ۵۰ متر است.
 11. اهداف مورد استفاده در مسابقات ، هدف ۵۰ متر WRABF می باشد.
 12. مسابقه شامل سه کارت هدف برای هر تیرانداز می باشد.

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.