تجهیزات بنچ رست تفنگ بادی

تجهیزات بنچ رست تفنگ بادی تیراندازی بنچ رست مانند سایر رشته های تیراندازی نیاز به تجهیزات خاص خود را دارد. تجهیزات بنچ رست به جز در تفنگ و مهمات درسایر موارد بین رشته های سنترفایر ، ریم فایر و بادی شبیه بهم بوده اما ممکن است نوع ساختار و عملکرد آنها با توجه به قوانین […]

آشنایی با تیراندازی بنچ رست

BR Shooting Intro19

 تیراندازی بنچ رست بنچ رست رشته ای از ورزش تیراندازی است که تیراندازان در آن با سلاح های بسیار دقیق به دو روش “جمع تیر” و “امتیازی” به اهداف کاغذی در فواصل ثابت و مشخص تیراندازی می کنند. تیراندازان بنچ رست از روی میزهای (Bench) مخصوص ، تیراندازی می کنند و سلاح ها بر روی پایه های […]

آماده سازی تجهیزات در بنچ رست تفنگ بادی

آماده سازی و استفاده از تجهیزات  آماده سازی تجهیزات از مهارت هایی است که یک تیرانداز برای موفقیت به آن نیاز دارد. تیراندازان بنچ رست برای استفاده بهینه از زمان در تمرین و مسابقه و استفاده بهینه از تجهیزات نیاز به یادگیری این مهارت دارند. قبل از شروع بحث آماده سازی تجهزات بنچ رست باید […]

معرفی قهرمانان بنچ رست – تاد بنکز

یکی از اهداف این وبسایت معرفی تیراندازان شاخص بنچ رست در رشته بادی و اشتراک گذاری تجربیات آنها با تیراندازان ایرانی است. در این راستا مصاحبه هایی با تیراندازان برتر رقابت های WRABF انجام داده ایم که در بخش های مستقل حضور مخاطبین عزیز ارایه می شود. اولین مصاحبه با آقای Todd Banks مسئول فنی […]