گالری تصاویر مسابقات ۵۰ متر تهران قهرمانی ۱۳۹۹

گالری تصاویر مسابقات ۲۵ متر بندرترکمن – قهرمانی ۱۳۹۹

گالری عکس مسابقه بنچ رست کلاس ۵۰ متر آزاد – باشگاه بالابان گرگان – خردادماه ۱۳۹۹گالری تصاویر مسابقه بنچ رست ۵۰m Unlimited با میزبانی باشگاه بالابان گرگان

گالری تصاویر مسابقات قهرمانی ۱۳۹۸ انجمن IRBRS

IRBRS2019-50m IRBRS2019-50m

گالری عکس مسابقات بنچ رست قهرمانی جهان ۲۰۱۹ آفریقای جنوبی

تصاویر مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۹ از نگاه دوربین آلکسی سولداتوف

آلبوم تصاویر مسابقات آزاد باشگاه مهر اسپورت-تیرماه ۱۳۹۸

ARHV (64)

آلبوم تصاویر مسابقات آزاد بنچ رست IRBRS – تهران – اسفندماه ۱۳۹۷

آلبوم تصاویر مسابقات آزاد بنچ رست گلستان-بهمن ماه ۹۷