تیم مدیریتی انجمن تیراندازان بنچ رست ایران متشکل از تیراندازان با سابقه و فعال این رشته بوده و سعی ما ایجاد فضای مناسب برای توسعه ی هر چه بیشتر بنچ رست و برگزاری رقابت های جذاب این رشته می باشد.