بالستیک خارجی اسلاگ ها در تفنگ های بادی

امروزه در دنیای تفنگ های بادی، اسلاگ ها جایگاه جدیدی ویژه ای پیدا کرده اند و به گزاف نگفته ایم که این مدل از پرتابه ها، دستیابی به دقت در فواصلی را برای تیراندازان تفنگ بادی فراهم نموده اند که تا چند سال قبل، تصور آن نیز نمی رفت. در ادامه ارایه مقالات بالستیک پرتابه های تفنگ های بادی، مقاله ی حاضر نیز از مجله ی اینترنتی HAM با موضوع بالستیک خارجی اسلاگ ها، ترجمه و در اختیار شما خوانندگان و علاقمندان به تیراندازی تفنگ های بادی قرار گرفته است. مقاله های بعدی مرتبط نیز ترجمه و در هفته های آینده در وبسایت قرار خواهد گرفت.

در مقاله ی بالستیک خارجی ساچمه های سرگنبدی تفنگ بادی در در خصوص تأثیر سرعت و ضریب بالستیک پرتابه بر خط سیر (تراجکتوری) و دریفت باد در ساچمه های سرگنبدی بحث کردیم. در این مقاله نیز تمامی این موارد را این بار بر روی اسلاگ ها در تفنگ های بادی که در تفنگ های مدرن  PCP های پاور، استفاده از آنها بسیار رایج شده است، بررسی خواهیم کرد.

شخصاً ترجیح می دهم که از واژه بولت (Bullet) برای اینگونه پرتابه ها استفاده کنم، چرا که به لحاظ تکنیکی، اسلاگ ها نوعی مرمی (بولت) می باشند، اما با اینحال در بین ایرگانرهای امروزی، واژه اسلاگ به این نوع پرتابه ها اطلاق می گردد. به همین دلیل در این مقاله نیز از واژه اسلاگ استفاده خواهد شد.

از بسیاری جهات، اسلاگ ها در سلاح های بادی، رفتاری مشابه با ساچمه های سرگنبدی دارند، اما تفاوت هایی نیز وجود دارند که در ادامه خواهیم دید…

تراجکتوری ( خط سیر پرتابه)

خط سیر اسلاگ، تابع زمان پرواز آن تا رسیدن به هدف می باشد و بزرگترین بخش آن، سرعت دهانه (MV) می باشد. چنانچه تفنگ را تنها در یک نقطه (مثلا 25 یارد) صفر کنید و محل اصابت و میزان افت آن در 100 یارد را با سرعت های دهانه ی مختلف نگاه کنید، متوجه رابطه ای همانند این خواهید شد.

این چارت، توسط نرم افزار چیرگان و با استفاده از ضریب بالستیک 0.100 ایجاد شده که عددی رایج برای اسلاگ های نسبتاً سبک تفنگ های بادی می باشد. میزان افت، با افزایش سرعت دهانه، کاهش می یابد. میزان افت در سرعت دهانه ی 1100 fps در مقایسه با سرعت دهانه ی 800 fps تقریباً نصف می باشد. (9 اینچ برای 1000 fps در مقایسه با 8 اینچ در 800 fps) ، پس سرعت بالاتر بهتر است!

فاکتور مهم و تأثیرگذار بعدی بر روی خط سیر اسلاگ، ضریب بالستیک BC می باشد. ضریب بالستیک مقیاسی است که نشان دهنده ی میزان ” افت سرعت ” اسلاگ نسبت به تابع ” استاندارد درگ G1 ” می باشد.

چارت زیر مقایسه ی ضرایب بالستیک مختلف، همگی با سرعت دهانه ی 900fps و صفر تفنگ در 25 یارد می باشد که توسط نرم افزار چیرگان ایجاد شده است.

اکثر اسلاگ هایی که استفاده می کنیم، ضریب بالستیک حدود 0.100 تا 0.200 دارند. ضریب بالستیک پایین، 0.050 توسط خط قرمز در چارت فوق نمایش داده شده که افتی معادل 16 اینچ خواهد داشت. با دو برابر شدن عدد BC در رسیدن آن به 0.100 (خط آبی)، میزان افت در 100 یارد را تقریباً به 14 اینچ کاهش می دهد (2 اینچ کمتر از BC: 0.050) اما پس از این نقطه، میزان کاهش افت با افزایش BC، خیلی کمتر خواهد شد.

دو برابر شدن مجدد BC و رسیدن به 0.200 (خط سبز) تنها موجب 1.5 اینچ کاهش در میزان افت و رسیدن آن به 12.5 اینچ می گردد و حتی BC بسیار بالای 0.400 فقط 0.5 اینچ میزان افت را نسبت به BC:0.200 کمتر خواهد کرد.

این موضوع نکته ی بسیار مهمی است که باید به خاطر داشته باشید.

اسلاگ ها در تفنگ های بادی، ضریب بالستیک بسیار بهتری نسبت به ساچمه های سرگنبدی دارند، اما در 100 یارد، تفاوت تراجکتوری (خط سیر) اسلاگ ها با ضرایب بالستیک متفاوت، خیلی جزئی می باشد. اما چنانچه اهداف دورتری مد نظر شما باشند، مثلا 200 یارد و فراتر، قطعاً ضریب بالستیک، تفاوت بیشتری رقم خواهد زد. اما همچنان، سرعت پرتابه، مهم ترین عامل تعیین کننده ی تراجکتوری (خط سیر پرتابه) می باشد.

دریفت باد

همانند ساچمه های سرگنبدی، در اسلاگ ها هم میزان زمان تأخیر (Lag Time)، عامل اصلی تعیین کننده ی میزان دریفت باد خواهد بود ( زمان تأخیر یک پرتابه، اختلاف بین زمان پرواز واقعی پرتابه تا هدف با زمان پرواز پرتابه در شرایط فرضی خلاء می باشد) و میزان تأخیر نیز بیشتر، تحت تأثیر BC می باشد.

توضیحات مترجم در خصوص لگ تایم : 

Time of Flight (TOF)

Theoretical Vacum Time of Flight (TOF Vac)

Lag Time : TOF-TOF Vac / TOF Vac =  سرعت دهانه به فوت بر ثانیه/ فاصله تا هدف به فوت

چارت زیر نشان می دهد که چقدر میزان دریفت باد با تغییرات BC ، تغییر می کند. این چارت توسط نرم افزار چیرگان ترسیم شده و سرعت دهانه ی 900 fps و سرعت باد 10 mph با زاویه ی 90 درجه فرض شده است. عملاً میزان دریفت افقی اسلاگ، رابطه ی عکس با میزان BC دارد. یعنی مثلاً با دو برابر شدن BC، میزان دریفت نصف خواهد شد.

چنانچه این چارت را را با چارت ترسیم شده در مقاله ی مربوط به بالستیک خارجی ساچمه های سرگنبدی مقایسه کنید، متوجه تفاوت فاحش بین میزان دریفت یک اسلاگ در مقایسه با یک ساچمه ی سرگنبدی خواهید شد. یک اسلاگ با BC: 0.100 در 100 یاردی و باد کراس 10 mph تنها 4.6 اینچ دریفت افقی خواهد داشت و اسلاگ با BC : 0.200 نیز حدود 2.3 اینچ .

حال این مقادیر را با دریفت باد یک ساچمه ی سرگنبدی با BC : 030 با بالای 15 اینچ دریفت، مقایسه کنید. علی رغم اینکه سرعت دهانه ی تمامی این پرتابه ها 900 fps فرض شده، این تفاوت فاحش بین میزان دریفت ها مشهود می باشد و به وضوح می توان علت برتری اسلاگ ها در باد، نسبت به ساچمه های سرگنبدی را دید.

از آنجاییکه که اسلاگ ها، متحمل میزان خیلی کمتری از درگ (مقاومت هوا) می شوند، ممکن است شلیک آنها با سرعت های بسیار بالا و حتی فراصوت (سوپر سونیک) را منطقی بپندارید اما ظاهراً اینگونه نیست! به چارت زیر که برای یک اسلاگ با BC:0.100 در باد کراس 10 mph توسط نرم افزار چیرگان رسم شده توجه کنید.

 

می بینید که که میزان دریفت باد این اسلاگ در 100 یارد و در سرعت های دهانه ی 800 و 900 fps دقیقاً یکسان و برابر با 4.5 اینچ می باشد.

چنانچه سرعت دهانه را به 1000fps افزایش دهیم، میزان دریفت به 5.1 اینچ ( بیشتر از میزان دریفت با سرعت 700 فوت بر ثانیه! ) خواهد رسید. و در سرعت دهانه ی 1100 فوت بر ثانیه، فراتر رفته و به 6 اینچ دریفت می رسد!

در سرعت دهانه ی 900fps و بالاتر ( که محدوده ی گذار صوت Transonic region نامیده می شود و بین 0.8 تا 1.2 ماخ می باشد)، میزان درگ (مقاومت هوای متحمل شده ی پرتابه) به سرعت افزایش می یابد. این امر متعاقباً موجب افزایش زمان تأخیر پرتابه شده و باعث افزایش میزان دریفت باد خواهد شد. پس برای کاهش میزان دریفت باد در اسلاگ ها، همانند ساچمه های سرگنبدی، به جای افزایش سرعت دهانه MV، می بایست به ضریب بالستیک توجه کنیم.

 

سرعت بهینه (مطلوب) اسلاگ در تفنگ های بادی

با در نظر داشتن موارد مذکور، در خصوص تأثیر سرعت بر میزان دریفت اسلاگ، می توان گفت که می بایست برای هر اسلاگ خاصی در هر فاصله ی خاص، یک سرعت دهانه ی بهینه وجود دارد که کمترین دریفت باد را می دهد.

ممکن است برای بسیاری از خوانندگان این مقاله، عجیب باشد! اما این موضوع کاملاً حقیقت دارد. چارت زیر نشان دهنده ی میزان دریفت باد 10 mph در 200 یارد، برای ضریب های بالستیک مختلف می باشد.

 همانطور که می بینید کمترین میزان دریفت باد در حدود سرعت 900 fps ایجاد می گردد و میزان آن با افزایش و کاهش سرعت از محدوده ی 900fps ، افزایش می یابد.

میزان دریفت باد در سرعت دهانه ی 1500 fps ، تقریبا 50 درصد بیشتر از میزان آن در سرعت 900 fps است. در واقع میزان دریفت اکثر اسلاگ هایی که استفاده می کنیم، در 1500fps به بدی میزان آن در سرعت 600 fps می باشد!برای اینکه بتوانیم میزان دریفت را برای سرعت های دهانه ی بالا کاهش دهیم، باید سرعت دهانه را به 2500 fps برسانیم تا میزان دریفت دوباره به اندازه ی آن در سرعت 900 fps بازگردد!

این چارت برای بسیار از تیراندازان که از اسلاگ استفاده می کنند، شوکه کننده است! این چارت نشان دهنده ی افزایش 10% در میزان دریفت باد، با افزایش سرعت دهانه از 1000 fps به 1100 fps و حتی مقادیر بیشتر در سرعت های بالاتر می باشد! جدا از میزان هوای مصرف شده برای رساندن سرعت دهانه به 1100fps ، این چارت نشان می دهد که حتی برای اسلاگ ها نیز تلاش برای افزایش سرعت دهانه به بیش از 1000 fps ، به هیچ وجه منطقی نمی باشد.

همانند ساچمه های سرگنبدی، این چارت، نشان دهنده ی برتری بارز ضریب بالستیک بالاتر در کاهش میزان دریفت باد، علی الخصوص افزایش BC از 0.100 به 0.200 (کاهش دریفت به نصف) می باشد. همچنین نشان می دهد که دو برابر شدن مجدد BC (0.200 به 0.400) برتری و تأثیر کمتری در کاهش میزان دریفت ایجاد خواهد کرد ( در 100 یارد)، اما در مسافت های بسیار بالا (مثلا 500 تا 1000 یارد) قطعاً برتری خود را نشان خواهد داد.


مترجم : دکتر امین کر

ویرایش : صادق قرنجیکی 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.