1- نام :

نام این انجمن ، ” انجمن تیراندازان بنچ رست ایران” یا هر نام دیگری است که ممکن است کمیته ی اجرایی در زمان های متفاوت، انتخاب نماید.

2- مدیریت :

انجمن و دارایی های آن، توسط اعضای کمیته ی اجرایی (مندرج در بند 7 این اساسنامه ) و مطابق با بندهای این اساسنامه، اداره و مدیریت می‌شود.

3- اهداف

اهداف این انجمن شامل :

 

4- قدرت اجرایی

کمیته ی اجرایی در جهت دستیابی به اهداف مذکور می تواند از اختیارات زیر استفاده کند :

4-1- جمع آوری وجوه، دعوت و دریافت کمکهای مردمی و دولتی، همچنین انجمن می تواند از طریق فعالیت تجاری و انتفاعی {در قالب مصوبات و تأیید کمیته ی اجرایی} جهت کمک به تأمین هزینه ها اقدام نماید.

4-2- خرید و یا اجاره ی هر نوع املاک و تجهیزات لازم برای دستیابی به اهداف و نگهداری و استفاده از آنها در راستای اهداف تعیین شده ی انجمن.

4-3- به کارگیری نیرو (ممکن است عضو کمیته اجرایی یا انجمن نباشند) که برای پیگیری صحیح اهداف ضروری است و کلیه مقررات معقول و لازم را برای پرداخت حق الزحمه و هزینه های فوق العاده ی این نیروها و افراد وابسته به آنها فراهم می کند.

4-4- همکاری با سایر انجمن ها، باشگاه ها، ارگان های مردمی یا دولتی و مقامات قانونی که در جهت پیشبرد اهداف فعالیت می کنند و به تبادل اطلاعات و مشاوره با آنها می پردازند.

4-5 – اختیار اداره ی دارائی های اهدایی به انجمن توسط افراد، انجمن ها یا مؤسساتی که هم جهت با اهداف کلی انجمن فعالیت می کنند.

4-6- انجام کلیه ی موارد قانونی که برای دستیابی به اهداف انجمن لازم است.

4-7- کمیته ی اجرایی می تواند در مواردی که نیاز ببیند، اقدام به تعیین وکیل قانونی برای انجمن جهت پیشبرد اهداف یا انجام برخی امور محوله از طرف کمیته و انجمن نماید.

 

5- عضویت

5-1- عضویت در این انجمن برای تمام اشخاصی که علاقه مند به پیشبرد اهداف انجمن هستند و اشتراک عضویت سالانه ی خود را مطابق با مقدار تعیین شده{در جلسه عمومی سالانه یا هر جلسه ی فوق العاده ای که ممکن است به این منظور برگزار گردد}، پرداخت کرده اند، بلامانع است.

5-2- کمیته ی اجرایی می تواند به اتفاق آرا و با دلایل مستند، عضویت اعضاء را فسخ کند. مشروط بر اینکه فرد مربوطه حق دارد قبل از تصمیم نهایی کمیته ی اجرایی، همراه با یک نماینده، دفاع خود را ارایه نماید. همچنین کمیته ی اجرایی می تواند درخواست عضویت افرادی را که بر علیه انجمن فعالیت یا کارشکنی نموده اند، با دلایل مستند لغو نماید.

5-3- کمیته ی اجرایی می تواند، کمیته های زیرمجموعه یا طبقه بندی از اعضایی را که لازم می داند، ایجاد کند و ممکن است تعیین کند که این اعضاء چه مزایا و حقوقی می توانند داشته باشند. ممکن است روش هایی را برای معرفی اعضای جدید به انجمن تعیین کند. اعمال چنین اختیاراتی توسط کمیته ی اجرایی منوط به تصویب در جلسه عمومی سالانه انجمن با استفاده از اصلاحیه (های) مناسب در اساس نامه و یا قوانین دیگر این انجمن خواهد بود.

 

6- مسئولیت های داخل کمیته ای

در جلسه ی عمومی آغازین، اعضای انجمن از بین اعضای هیأت مؤسس که در اینجا کمیته ی اجرایی است، یک رئیس، یک دبیر و یک خزانه دار را انتخاب می کنند که پس از پایان جلسه، مسئولیت های خود را عهده دار خواهند بود.

6-1- در پایان هر جلسه عمومی بعدی، بیشتر از یکی از مسئولان داوطلب از سمت خود بازنشسته می شوند، اما ممکن است آنها مجدداً انتخاب و یا انتصاب شوند.

 

7- کمیته ی اجرایی

7-1- کمیته ی اجرایی متشکل از حداقل پنج یا هفت عضو می باشد.

الف) مسئولین افتخاری مندرج در بند قبل،

ب) اعضای کمیته، در مجمع عمومي سالانه به مدت دو سال انتخاب مي شوند كه از زمان مشخص شدن نتیجه ی جلسه و رأی گیری، منصوب و وظایف خود را به عهده می گیرند.

7-2- کلیه ی اعضای کمیته ی اجرایی باید به طور کامل عضو فعلی انجمن بوده و حداقل دو سال سابقه عضویت انجمن را داشته باشند.

7-4- جلسات کمیته ی اجرایی نباید به دلیل حاضر نشدن برخی اعضا و یا پر نشدن برخی کرسی های کمیته ی اجرایی از اعتبار ساقط گردد.

 

8- شرایط عضویت در کمیته ی اجرایی

عضو کمیته ی اجرایی به یکی از دلایل زیر از مقام خود برکنار خواهد شد.

8-1- از عضویت کامل انجمن خارج یا عضویت ایشان فسخ شود.

8-2- به دلیل اختلال روانی، بیماری یا آسیب دیدگی در مدیریت و اداره ی امور خود ناتوان می شود.

8-3- بدون اجازه و اطلاع کمیته ی اجرایی از کلیه جلسات برگزار شده در مدت شش ماه غایب باشد.

8-4- هر نوع فعالیت یا اعمال مغایر با اساسنامه ی انجمن و یا کارشکنی علیه انجمن داشته باشد.

8-5-عضوی که درخواست استعفای خود را به کمیته، حداقل یک ماه زودتر از زمان اجرا اعلام کرده باشد (مگر شرایط خاصی که کمتر از یک ماه نیز پذیرفته باشد)، البته در صورتی که با استعفای او، حداقل ۵ عضو در کمیته باقی بماند.

 

9 عدم تعارض منافع شخصی اعضای کمیته اجرایی با اهداف انجمن

9-1- منوط به ارائه ی بند 2-9، هیچ یک از اعضای کمیته ی اجرایی نمی توانند هیچ گونه منافعی در دارایی های متعلق به انجمن بدست آورده، پاداش دریافت کنند یا ادعای مالکیت نمایند.

9-2- اعضای کمیته ی اجرایی شغل و حرفه ی خود را دارند و عضویت در کمیته ی اجرایی را به منظور دریافت حقوق یا مزایا نخواهند داشت. در صورتی که از حرفه یا شغل آنها در اداره ی امور یا رسیدن به اهداف انجمن کمک یا مشاوره گرفته شود، در صورتی پرداختی خواهد شد که این موضوع از قبل توافق شده یا قرار داد منعقد شود.

10-جلسه های کمیته ی اجرایی

10-1- کمیته ی اجرایی، حداقل هر سال یک جلسه ی عمومی برگزار می کند. جلسه ی ویژه ای می تواند در هر زمان توسط رئیس یا اعضای کمیته اجرایی برگزار شود که در این صورت می بایست حداقل ۷ روز زودتر به اطلاع سایر اعضای کمیته برسد، اما در صورتی که موضوع این جلسه، انتصاب یک عضو جدید باشد، باید کمتر از 21 روز اعلام شود. کلیه ی اطلاعیه ها از طریق پیام و یا ایمیل مشخص شده از قبل، اعلام می شود.

10-2- رئیس کمیته در جلسات کمیته ی اجرایی به عنوان رئیس جلسه عمل می کند. اگر رئیس از جلسه ای غایب باشد، اعضای حاضر در جلسه باید قبل از انجام هرگونه فعالیت، یکی از اعضای حاضر را به عنوان رئیس جلسه انتخاب کنند.

10-3- حدنصاب جلسات، حضور حداقل سه نفر از اعضای کمیته ی اجرایی لازم است.

10-4- دبیر کمیته ی اجرایی در جلسات کمیته ی اجرایی و هر کمیته ی فرعی (مسابقات و …)، باید صورت جلسات را تهیه و در فایل هایی که به همین منظور آماده شده، نگهداری نمایند.

10-5- کمیته ی اجرایی ممکن است هر از گاهی، آئین نامه های (مسابقات، رده بندی و …) انجمن را ایجاد یا تغییر دهد. هرگونه اضافه یا تغییر در آئین نامه باید قبل از جلسه عمومی بعدی انجمن، برای تصویب ارائه شود. هیچ آئین نامه، قانون، دستورالعمل ثابت یا مقررات دیگری ممکن نیست که مغایر با این اساسنامه باشد.

10-6- کمیته ی اجرایی می تواند یک یا چند کمیته ی مشورتی یا فرعی متشکل از سه یا چند عضو کمیته ی اجرایی را به منظور انجام هرگونه تحقیق یا نظارت یا انجام کارکردها یا وظایفی که به نظر کمیته ی اجرایی لازم باشد، منصوب کند.

10-7- کمیته ی اجرایی تضمین می کند که انجمن و اعضای آن باید در همه مواقع، کلیه الزامات قانونی لازم را که هر از گاهی و هر قانونی که مربوط به انجام فعالیت ها می باشند را رعایت کنند.

 

11-درآمدها و هزینه ها

11-1- وجوه انجمن شامل کلیه کمکهای مالی، مشارکتها و درآمدهای حاصله در حسابی که توسط کمیته ی اجرایی تعیین می شود، واریز و نگهداری می شود. این انجمن ممکن است بنا به صلاحدید و یا نیاز به پرداخت های مورد نظر، از چند حساب بانکی استفاده نماید. در این صورت، این موضوع باید توسط کمیته ی اجرایی مصوب گردد.

11-2- وجوه متعلق به انجمن فقط در پیشبرد اهداف انجمن استفاده می شود.

 

12-جلسه ی عمومی سالانه (مجمع عمومی)

12-1- جلسه عمومی سالانه انجمن در هر سال در زمان برگزاری رقابت های قهرمانی سالانه یا در زمان مناسب دیگر، بنا به صلاحدید کمیته ی اجرایی، برگزار می گردد.

12-2- هر جلسه ی عمومی سالانه، توسط کمیته اجرایی فراخوان داده می شود. دبیر انجمن حداقل 21 روز قبل از زمان مجمع عمومی سالانه، به طور کتبی به کلیه اعضای انجمن اطلاع می دهد. کلیه اعضای انجمن حق شرکت در جلسه را داشته و حق رأی دارند.

12-3- رئیس کمیته اجرایی، ریاست جلسه مجمع عمومی سالانه و فوق العاده را بر عهده دارد، اما در صورت عدم حضور وی، کمیته اجرایی، رئیس جلسه را قبل از شروع جلسه تعیین می کند.

12-4- کمیته ی اجرایی باید گزارش فعالیت ها و حسابهای انجمن برای سال مالی قبل را در هر جلسه عمومی سالانه ارائه دهد.

12-5- نامزدی برای انتخاب در کمیته ی اجرایی باید به صورت کتبی توسط اعضای انجمن انجام شود و حداقل 14 روز قبل از جلسه ی عمومی سالانه باید در دست دبیر کمیته اجرایی باشد. شخص نامزد شده باید درخواست کتبی خود را برای نامزدی عضویت در کمیته اجرایی را تأیید کرده باشد. عضویت در کمیته ی اجرایی با رأی گیری اعضای انجمن در جلسه عمومی انجام می شود.

 

13-دستورالعمل جلسات عمومی

13-1- دبیر یا شخص دیگری که توسط کمیته ی اجرایی منصوب شده است، باید موارد مطرح شده و مصوب را در هر جلسه عمومی انجمن در قالب صورتجلسات تهیه و جهت آرشیو به کمیته ی اجرایی ارجاع دهد.

13-2- حداقل 51٪ از تعداد اعضای انجمن در جلسه ی عمومی باید حضور داشته باشند.

13-3- اگر بعد از 30 دقیقه از زمان اعلام شده برای شروع جلسه، هنوز اعضای کافی برای تشکیل جلسه حضور نداشته باشند، جلسه به زمان و مکان دیگری موکول می شود. جلسه به تعویق افتاده باید ظرف 45 روز از تاریخ جلسه ی اصلی یا به محض عملی شدن شرایط، برگزار شود.

13-4- اگر در جلسه ی به تعویق افتاده، تعداد اعضای کافی برای تشکیل آن (51 درصد از کل اعضای انجمن) حضور نداشته باشند، این جلسه پس از 30 دقیقه تاخیر ادامه می یابد مگر اینکه اعضای کافی قبل از آن زمان برای تشکیل جلسه حضور داشته باشند.

 

14- رأی

هر عضو انجمن باید در مورد هر قطعنامه ای که وی حق رأی دادن را دارد، یک رأی داشته باشد. هر قطعنامه با اکثریت آرا توسط حاضرین تصمیم گرفته می شود و حق رأی دادن به آن را دارند، اما در صورت رأی گره خورده { آرای موافق و مخالف مساوی شوند}، رئیس جلسه یک رأی دوم و رای گیری دوباره خواهد داشت.

 

15- تغییر در اساسنامه

هر گونه تغییر در این اساسنامه بر اساس رای گیری اعضای انجمن و در مجمع عمومی سالانه امکان پذیر می باشد. کمیته ی اجرایی در مواردی خاص می تواند با در نظر گرفتن مصالح و اهداف انجمن، آیین نامه های موقت جهت پیشبرد امور تصویب و اجرا نماید.

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.