مسابقه بنچ رست 50 متر آنلیمیتد انجمن با میزبانی باشگاه تیراندازی بالابان گرگان

مسابقه قهرمانی بنچ رست 50 متر آنلیمیتد انجمن سال 1403 با میزبانی باشگاه تیراندازی بالابان و با حضور 30 تیرانداز از 6 استان کشور در تاریخ 29 تیرماه 1403 برگزار خواهد شد. باشگاه تیراندازی بالابان در نزدیکی فرودگاه بین المللی گرگان قرار گرفته و تا کنون میزبان مسابقات بنچ رست انجمن در کلاس های 50 […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.