باشگاه بنچ رست سمنان

این باشگاه با همت و پیگیری آقای محمد رضا زمانی از تیراندازان خوب بنچ رست و با همکاری هیات تیراندازی سمنان در محل این هیات و با سرمایه گذاری آقای زمانی در سال ۹۵ به بهره برداری رسید.این باشگاه مجهز به سه میز سیمانی می باشد. مدیریت : محمدرضا زمانی شماره تماس : ۰۹۱۲۱۳۱۷۲۱۷

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.