انتخاب مهمات ریم فایر ، بررسی و آماده سازی در بنچ رست ریم فایر

Rimfire 22 LR

مدتی قبل در مورد آزمایش مهمات مقاله‌ای نوشتم. یافته‌های اصلی آن مقاله به همراه دلایل جدیدی که از تجربه حاصل شده‌اند در ادامه آمده‌اند. امیدوارم این اطلاعات برای افرادی که در پیدا کردن و انتخاب مهمات مناسب برای تفنگ خود سردرگم هستند سودمند باشد، پس به خواندن ادامه دهید… پیدا کردن و انتخاب مهمات مناسب […]

انتخاب و دسته بندی ساچمه در بنچ رست تفنگ بادی

انتخاب و دسته بندی ساچمه تیراندازی بنچ رست یک رشته از ورزش تیراندازی است که بر پایه دقت بالای تجهیزات و تیراندازی دقیق به هدف همراه با مهارت تیرانداز استوار شده است. رسیدن به این دقت شامل فاکتورهای فراوانی است که مهمات مصرفی برای سلاح مورد استفاده یکی از آنهاست. در بنچ رست تفنگ بادی […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.