بنچ رست 50 متر آنلیمیتد 50m Unlimited

بنچ رست 50متر بادی- بنچ رست بادی شامل کلاس های مختلفی است که انجمن تیراندازان بنچ رست ایران، مسابقات خود را در کلاس های فدراسیون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی WRABF برگزار می نماید. با تصویب و تایید کلاس جدید 50 متر تفنگ بادی در سال 2019 ، کلاس های آنلیمیتد در این […]

کنترل ماشه و تنفس در تیراندازی بنچ رست

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” admin_preview_bg=”] تیراندازی بنچ رست – تکنیک‌های تنفس و کنترل ماشه در این مقاله می‌خواهیم به تکنیک‌های کنترل ماشه و تنفس در زمان تیراندازی بپردازیم. ابتدا نگاهی به چگونگی تنفس و کار ریه ها و ارتباط آن با تیراندازی خواهیم داشت. کلیه فرآیندهای ضروری در زندگی به تأمین بی‌وقفه‌ […]

آماده سازی تجهیزات در بنچ رست تفنگ بادی

آماده سازی و استفاده از تجهیزات  آماده سازی تجهیزات از مهارت هایی است که یک تیرانداز برای موفقیت به آن نیاز دارد. تیراندازان بنچ رست برای استفاده بهینه از زمان در تمرین و مسابقه و استفاده بهینه از تجهیزات نیاز به یادگیری این مهارت دارند. قبل از شروع بحث آماده سازی تجهزات بنچ رست باید […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.