باشگاه بنچ رست Shot in تهران

Shot in br club

این باشگاه در مجموعه ورزشی مهام قرار دارد ، این محل با سرمایه گذاری بخش خصوصی در تیرماه ۹۶ به بهره برداری رسیده است. دارای ۱۸ میز ۲۵ متر و ۵ میز ۷۵ یارد می باشد. محل میزها و اهداف سرپوشیده می باشد. مدیریت : آرمین خودرنگ تلفن باشگاه : ۰۲۱۲۶۹۱۱۳۶۶ اتوبان شهید بابایی – […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.