معرفی Pellet gauge ابزار دسته بندی ساچمه

  معرفی پلت گیج Pellet Gauge پلت گیج یک ابزار دقیق است که به شما امکان اندازه گیری هد ساچمه ها را می دهد. این دستگاه شامل یک صفحه فلزی است که از سوراخ هایی با اندازه تصاعدی ( در اندازه های معمول هد ساچمه ها) تشکیل شده که هد ساچمه ها را رد یا […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.