بنچ رست 75/100 متر WRABF

بنچ رست 75/100متر، همانطور که پیش از این در اخبار و اطلاع رسانی ها اعلام شده بود، کلاس های 75 و 100 متر بنچ رست بادی به عنوان بخشی از کلاس های آنلیمیتد تفنگ بادی فدراسون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی WRABF در مجمع عمومی 2023 تحت کلاس های غیر رسمی تصویب گردید. بر اساس این مصوبه، کمیته اجرایی فدراسیون جهانی باید تا سال 2027 کلیات این کلاس ها و قوانین آن را تدوین و برای برررسی و تصویب نهایی به مجمع نمایندگان کشورهای عضو WRABF ارایه نماید.

در اولین مرحله، با توجه به اینکه پیش از این از سیبل های مورد استفاده EBR در این کلاس استفاده می شد، تارگت / سیبل جدیدی برای این فاصله بر طبق الگوها و فرمول های مورد نظر کمیته فنی متشکل از آقای بیلی چمبرلین دبیر WRABF، هشام ابو جوده از لبنان ، صادق قرنجیکی و دکتر امین کر طراحی گردیده و قرار بر این است که این سیبل ها جایگزین تارگت EBR برای فواصل 75 و 100 متر گردد. همچنین قوانین اولیه این کلاس تدوین شده است و تدوین نهایی آن در طول چندماه آینده و برای ارایه به کمیته اجرایی فدراسیون جهانی ارایه خواهد شد.

بر هیمن اساس، انجمن تیراندازان بنچ رست ایران به عنوان عضو رسمی WRABF ، مسابقات بنچ رست 75/100 متر خود را بر اساس قوانین جدید و تارگت های طراحی شده این فدراسیون به عنوان یک استاندارد جهانی و یکسان برای همه ی اعضای این فدراسیون برگزار می نماید. اطلاعات تکمیلی در این رابطه در طول ماه های آتی به اشتراک گذاشته خواهد شد.

 

قوانین پایه کلاس 75/100 متر :

فرمت مسابقه :

این مسابقه شامل 3 هدف برای رویدادها و مسابقات بین المللی و قهرمانی جهانی است. هر هدف دارای 25 هدف یا دیاگرام کوچکتر است. هدف این است که در هر دیاگرام یک شلیک انجام و سعی کنید که حلقه ی مرکزی هدف مورد اصابت قرار گیرد. قوانین سنتی WRABF شامل سه هدف هستند و شرکت کننده/رقیب با بالاترین امتیاز پس از 3 کارت، برنده اعلام می شود.
از آنجاییکه 75 متر و 100 متر یک رویداد بسیار چالش برانگیزتر از 25 و 50 متر است، باید شرایط خارجی در نظر گرفته شود تا به همه رقبا فرصت مناسبی داده شود. بنابراین اگر تعداد رقبا بیشتر از تعداد میزها باشد، باید به طور مساوی به تعداد راندها تقسیم شوند. دو هدف به ازای هر شرکت کننده شلیک می شود. تیراندازان برتر در هر راند انتخاب و سپس هدف سوم را برای تعیین تیراندازان برتر شلیک می کنند. تعداد شرکت کنندگانی که به مرحله فینال می روند با تعداد میزهای موجود و تعداد راند ها تعیین می شود. موقعیت های برتر هر راند بر اساس تعداد نیمکت های موجود تعیین می شود.
اگر رقبا فقط یک راند را تکمیل کنند ( بیشتر از ظرفیت میزها نباشند)، در مجموع سه هدف شلیک می شود و تیراندازان برتر با بالاترین امتیاز مشخص می شود.

یک هدف با 25 دیاگرام امتیازدهی استفاده می شود. دیاگرام های پایین هدف، سایتر (اهدف قلق) بوده که از آنها برای تعیین محل برخورد استفاده کرد.

هر کشوری تصمیم می گیرد که در طول یک مسابقه محلی/داخلی خود به چند هدف شلیک کند. تمام مسابقات بین المللی در صورت میزبانی، پس از پذیرفته شدن به عنوان کلاس های رسمی، سه کارت هدف را شامل خواهد شد. قوانین مربوط به سه کارت هدف همانطور که در توضیح قبل تعیین شده است.

امتیاز دهی بنچ رست 75/100متر

در هر دیاگرام امتیازدهی یک شلیک مجاز است و هدف شلیک به حلقه ی مرکزی هدف است. همه 25 دیاگرام برای امتیاز از 250 در هر هدف با هم جمع می شوند. 20 دقیقه برای شلیک به یک هدف مجاز است. بزرگترین چالش خواندن شرایط باد است.
امتیازدهی هر دو هدف 75 متری و 100 متری به صورت دستی و با گیج زدن انجام می شود.
امتیازدهی بر اساس همان اصولی انجام می شود که در قوانین WRABF برای تفنگ بادی توضیح داده شده است. امتیازات و تعداد X شمارش شده و فردی که بالاترین امتیاز را کسب کند، برنده اعلام می شود.
در صورت تساوی، تیراندازی که بیشترین تعداد X را داشته باشد، برنده محسوب می شود. هنگامی که بر روی X نیز تساوی برقرار باشد، بالاترین امتیاز هدف/سیبل اول تعیین کننده برنده است، اگر باز هم مساوی بود، بالاترین امتیاز کارت دوم به عنوان برنده در نظر گرفته می شود، اگر باز هم مساوی بود، بالاترین امتیاز کارت سوم مشخص کننده ی برنده خواهد بود. اگر بعد از کارت سوم باز هم مساوی بود، اولین FM کارت اول و پس از آن کارت دوم و سوم، جهت مشخص کردن برنده در نظر گرفته می شود. طبق قوانین امتیازدهی WRABF.

اگر بیش از 25 شلیک روی هدف انجام شود، به ازای هر شلیک بیش از 25 شلیک، 5 امتیاز کسر می شود. با این حال، اگر دو شلیک در دیاگرام های امتیازدهی قرار گیرد، قوانین عادی WRABF برای دو شلیک در یک دیاگرام هدف اعمال می شود.
5 امتیاز در جایی کسر می شود که شلیکی خارج از حلقه های امتیازدهی باشد و بیش از 25 شلیک امتیازی وجود داشته باشد. این در مورد هدف 100 متری که قاب مربعی دور دایره ندارد صدق می کند.

تفنگ

استفاده از هر نوع تفنگ بادی مجاز است.

محدودیت کالیبر 

برای تمام مسابقات بین المللی WRABF به کالیبر 0.22 محدود شده است. کشورهای عضو می توانند طبق قوانین محلی Firearm خود در مسابقات داخلی در فواصل 75 متر و 100 متر تا کالیبر 30 تیراندازی کنند. هیچ محدودیتی برای میزان بزرگنمایی دوربین وجود ندارد. تیراندازان ممکن است کپسول های هوای خود را روی میز داشته باشند و در طول تیراندازی به روشی ایمن، تفنگ خود را شارژ کنند.

پرتابه / مهمات

برای همه رویدادها می توان از اسلاگ یا ساچمه استفاده کرد و شرکت کنندگان تصمیم می گیرند که چه چیزی را ترجیح می دهد.

گیج امتیازدهی

پلاگ با استفاده از گیج کالیبر 224 برای تمامی مسابقات بین المللی WRABF  انجام خواهد شد. در جایی که کشورها با کالیبرهای بزرگتر به عنوان مثال، 0.25 یا 0.30 شلیک می کنند، آنگاه گیج بر اساس بزرگترین کالیبر مورد استفاده در رقابت خواهد بود.

شرایط شارژ تفنگ

پر کردن مجدد در طول مسابقه به شرطی مجاز است که به روشی ایمن انجام شود. حداکثر کپسول 3 لیتری بر روی نیمکت مجاز است، مشروط بر اینکه کپسول ایمن و مطمئن باشد و از روی میز غلت نخورد.
شلینگ اداپتر شارژ باید به اندازه کافی بلند باشد تا بتواند بدون برداشتن تفنگ به درگاه پرکننده تفنگ برسد.
تیراندازان می توانند در طول مسابقه از کپسول پر کنند. پرکردن تفنگ های بادی باید به گونه ای انجام شود که برای سایر تیراندازان اختلال ایجاد نکند.
در طول مسابقات بین المللی WRABF، اتصال تترینگ مجاز نیست. (مورد بحث قرار می گیرد)، کشورها می توانند بنا به صلاحدید برگزارکنندگان رویداد، در طول رقابت های محلی، اتصال تترینگ را مجاز نمایند. کشورها می توانند در طول مسابقات محلی به صلاحدید برگزارکنندگان رویداد، از کپسول با ظرفیت بیشتر از 3 لیتر استفاده نمایند.
تیراندازان مجاز به ترک میز خود قبل از پایان زمان تیراندازی یا زمانی که افسران میدان برای انجام این کار میدان را ایمن اعلام کنند، ندارند.
تیراندازان اجازه دارند با یکدیگر صحبت کنند اما نه با صدای بلند.
در طول راند تیراندازی به تعداد دفعات مورد نیاز امکان شارژ وجود دارد. توجه داشته باشید، برای ایمنی، تفنگ ها نباید از میز در طول راند مسابقه برداشته شوند.

رست یک تکه در طول مسابقات بین المللی WRABF مجاز نیست. کشورها می توانند بنا به صلاحدید برگزار کننده رویداد، از رست یک تکه در طول مسابقات محلی استفاده کنند. هیچ محدودیتی در وزن تفنگ، انرژی، اندازه یا وزن دوپایه وجود ندارد.
می توان از هر نوع بک رستی استفاده کرد، رست می تواند هم افقی و هم عمودی قابل تنظیم باشد.
تیراندازان مجازند گیج فشار کپسول تفنگ را در طول مسابقه فقط با ایستادن بررسی کنند. دور شدن از میز تیراندازی مجاز نیست.

 

هدف 100 متر

 

اندازه هدف : 27.56 اینچ 39.37 اینچ (70 × 99.97 سانتی متر) هدف 100متر را می توان بر روی کاغذ با اندازه ی A0 با فضای خالی در کناره ها چاپ کرد.

 

 

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.