لیست تیراندازانی که نشان ۲۵۰ امتیاز کامل را دریافت نموده اند :

karami 250 1030x801 - امتیاز ۲۵۰ انجمن

روح اله کرمی

مسابقات آزاد بنچ رست، اسفندماه ۱۳۹۷ ، تهران باشگاه مهراسپورت، کلاس هوی ورمینت

3rd match report33 - امتیاز ۲۵۰ انجمن

فرزانه بخشیان

سومین دوره مسابقات رده بندی ، شهریورماه ۱۳۹۷ ، بندرترکمن، کلاس لایت ورمینت

3rd match report32 - امتیاز ۲۵۰ انجمن

صادق قرنجیکی

دومین دوره مسابقات رده بندی ، مردادماه ۱۳۹۷ ، تهران باشگاه آرش کلاس هوی ورمینت

مسابقات آزاد بنچ رست ، اسفندماه ۱۳۹۷ ، تهران باشگاه مهراسپورت کلاس لایت ورمینت

3rd match report30 - امتیاز ۲۵۰ انجمن

مجتبی حسن پور

اولین دوره مسابقات رده بندی ، فروردین ماه ۱۳۹۷ ، اصفهان، کلاس هوی ورمینت

3rd match report31 - امتیاز ۲۵۰ انجمن

صابر حسین پور

اولین دوره مسابقات رده بندی ، فروردین ماه ۱۳۹۷ ، اصفهان، کلاس هوی ورمینت

3rd match report29 - امتیاز ۲۵۰ انجمن

میثم کماسایی

اولین دوره مسابقات رده بندی ، فروردین ماه ۱۳۹۷ ، اصفهان، کلاس هوی ورمینت

Iran BR shooters ranking 1st match 85 - امتیاز ۲۵۰ انجمن

صابر حسین پور

اولین دوره مسابقات رده بندی ، فروردین ماه ۱۳۹۷ ، اصفهان، کلاس هوی ورمینت

IRBRS Open Championship 2017 day 3 34 - امتیاز ۲۵۰ انجمن

مسیح مباشری

مسابقات آزاد بنچ رست ، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ، بندترکمن، کلاس آزاد ۲۵ متر