امتیاز ۲۵۰ انجمن

یکی از نشان های اهدایی جدید در مسابقات WRABF ، پین 250 است. این جایزه که معمولا به صورت پچ و یا پین تهیه می شود به تیراندازانی که عضو WRABF هستند و در مسابقات این فدراسیون موفق به کسب امتیاز 250 کامل می شوند، اهدا می گردد.در این لینک می توانید لیست تیراندازان تا رقابت های قهرمانی جهان 2015 استرالیا که موفق به کسب این جایزه شده اند را ببینید.

در رقابت های IRBRS نیز این نشان به صورت پین هایی از سال 1396 اهدا شده است.

پین 250 اهدایی IRBRS

امتیاز ۲۵۰ انجمن

در ادامه لیست تیراندازانی که در رقابت های این انجمن موفق به کسب امتیاز 250 کامل شده اند و پین 250 به آنها اهدا شده است را ببینید.

آقای روح ا… کرمی

مسابقات آزاد تهران – باشگاه مهر اسپورت -اسفندماه 1397

(امتیاز 250 کلاس هوی ورمینت)

امتیاز ۲۵۰ انجمن

آقای صادق قرنجیکی

مسابقات آزاد تهران – باشگاه مهر اسپورت -اسفندماه 1397

(امتیاز 250 کلاس لایت ورمینت)

امتیاز ۲۵۰ انجمن

خانم فرزانه بخشیان

سومین رقابت های رده بندی تیراندازان بنچ رست – بندرترکمن شهریورماه 97

( اولین امتیاز 250 کسب شده در کلاس لایت ورمینت)

امتیاز ۲۵۰ انجمن

آقای صادق قرنجیکی

دومین رقابت های رده بندی تیراندازان بنچ رست – تهران مردادماه 97

امتیاز ۲۵۰ انجمن

آقای مجتبی حسن پور

اولین دوره رقابت های رده بندی تیراندازان بنچ رست – اصفهان فروردین ماه 97

امتیاز ۲۵۰ انجمن

آقای علیرضا مومن زاده

اولین دوره مسابقات رده بندی تیراندازان بنچ رست – اصفهان فروردین ماه 97

امتیاز ۲۵۰ انجمن

آقای صابر حسین پور در اولین دوره رقابت های رده بندی تیراندازان بنچ رست-اصفهان فروردین ماه 97

امتیاز ۲۵۰ انجمن

آقای میثم کماسایی

 اولین دوره مسابقات رده بندی تیراندازان بنچ رست – اصفهان فروردین ماه 97

امتیاز ۲۵۰ انجمن

آقای مسیح مباشری

مسابقات آزاد بنچ رست – اردیبهشت ماه 1396

(اولین امتیاز 250 کسب شده در رقابت های بنچ رست ایران)

امتیاز ۲۵۰ انجمن