قوانین بنچ رست

مسابقات تیراندازی بنچ رست WRABF در دو رشته تفنگ ریم فایر 50 متر ( کلاس های اینترنشنال اسپورتر ، لایت ورمینت و هوی ورمینت) و رشته تفنگ بادی 25 و 50 متر ( کلاس های 25 متر لایت و هوی ورمینت و 50 متر آنلیمیتد) برگزار می شود.
در ادامه، می توانید قوانین اصلی مسابقات بنچ رست مطابق با قوانین فدراسیون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی WRABF را مطالعه نمایید. 

ویژگیهای سلاح در مسابقات

– تفنگ ریم فایر (خفیف) کالیبر 22. ( Long, .22 Short, .22 LR)
– تفنگ های بادی در کالیبرهای 177. ، 20. و 22. ( ۴٫۵ ، ۰٫۵ و ۵٫۵ میلیمتر) که سرعت خروجی آنها در بخش کلاس بندی بیان شده است.
استفاده از تجهیزات الکترونیکی به هر شکلی و در همه کلاس ها { ریم فایر و بادی} مجاز نیست به جز زمان سنج های الکترونیکی، استفاده از آنها باید در حالت بی صدا باشد – { با توجه به قوانین اخلاق ورزشکاری استفاده از این تجهیزات به صورت بی صدا لازم است}

تفنگ ریم فایر :

(a ) کلاس اینترنشنال اسپورتر (International Sporter) :
• هر نوع تفنگ اسپورتر ریم فایر با عملکرد دستی یا مکانیکی مجاز است.
• حداکثر وزن آن همراه با دوربین نباید بیش از 8.12 پاوند (3.855 کیلوگرم) باشد.
• وزنه های لوله، تنش گیرها، استابلایزرها و هرگونه تجهیزات تنش گیر دیگر بر روی لوله مجاز نیست.
• هر نوع دوربینی می تواند با حداکثر بزرگنمایی 6.5X مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال اگر از دوربین هایی با بزرگنمایی متغیر استفاده شود این دوربین ها باید توسط داور(داوران) بر روی بزرگنمایی حداکثر 6.5X در طول مسابقه تنظیم (قفل) شوند.
• می توان بخش مسلح سازی (Action) و لوله را به قنداق ثابت کرد و مجموعه ماشه را تغییر (یا تعویض) کرد.
• لوله باید یک قطعه ثابت فلزی باشد، با این حال نباید هیچگونه متعلقات متحرکی به جز ضامن لوله (Action nut) وجود داشته باشد تا لوله به بدنه متصل و محکم شود. ( دستگاه نشانه روی جلویی -بخش انتهای لوله- می تواند در جای خود قرار بگیرد ولی نباید چیزی به آن اضافه یا تغییری در آن داده شود)
• می توان از قنداق یا قنداق هایی که مطابق با قوانین و ویژگیهای قنداق باشند، استفاده کرد (پیوست F را نگاه کنید). استفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از شلیک مجاز نیست.
• هیچگونه ابزار الکترونیکی یا مکانیکی کمکی برای ماشه مجاز نیست.

(b ) کلاس لایت ورمینت ریم فایر کالیبر 22.
• هر نوع تفنگ ریم فایر با عملکرد مسلح سازی دستی یا مکانیکی مجاز است. وزن آن همراه با دوربین نباید بیش از 10.5 پاوند ( 4.762 کیلوگرم) باشد.
• می توان هر نوع بهینه سازی و اصلاح در تفنگ انجام داد و می توان از دوربین هایی با هر مقدار بزرگنمایی استفاده کرد.
• می توان از قنداق یا قنداق هایی که مطابق با قوانین و ویژگیهای قنداق باشند، استفاده کرد. (پیوست F را نگاه کنید)
• استفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از شلیک مجاز نیست.
• استفاده از وزنه لوله ، تنش گیرها و استبالایزرها مجاز است به شرطی که در وزن کلی مجاز تفنگ باشند.
• هیچگونه ابزار الکترونیکی یا مکانیکی کمکی برای ماشه مجاز نیست.
• نوار قنداق مجاز است.

(c ) کلاس هوی ورمینت ریم فایر کالیبر 22.
• هر نوع تفنگ با عملکرد مسلح سازی دستی یا مکانیکی مجاز است و وزن آن باید محدود به 15 پاوند ( 6.803 کیلوگرم) باشد. (که شامل متعلقات دوربین ، دستگاه های سر لوله و … می شود)
• می توان هر نوع بهینه سازی و اصلاح در تفنگ انجام داد و می توان از دوربین هایی با هر مقدار بزرگنمایی استفاده کرد.
• می توان از قنداق یا قنداق هایی که مطابق با قوانین و ویژگیهای قنداق باشند، استفاده کرد. (پیوست F را نگاه کنید)
• استفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از شلیک مجاز نیست.
• استفاده از وزنه لوله ، تنش گیرها و استبالایزرها مجاز است.
• هیچگونه ابزار الکترونیکی یا مکانیکی کمکی برای ماشه مجاز نیست.
• نوار قنداق مجاز است.
• استفاده از تفنگ ریلی (Rail Gun) مجاز نیست.

تفنگ بادی :

(a ) کلاس لایت ورمینت تفنگ بادی

 • هر نوع تفنگ بادی با عملکرد مسلح سازی دستی یا مکانیکی مجاز است. وزن آن نباید بیش از 4.762 کیلوگرم همراه با دوربین باشد.
 • می توان از قنداق یا قنداق هایی که مطابق با قوانین و ویژگیهای قنداق باشند، استفاده کرد. (پیوست F را نگاه کنید)
 • عملکرد مسلح سازی تفنگ می تواند به صورت فنرپیستون یا PCP باشد.
 • استفاده از رگولاتورهای هوا، وزنه های لوله، تنش گیر لوله یا استابلایزرهای لوله مجاز است به شرطی که در مجموع کلی وزن مجاز تفنگ باشند.
 • از رگولاتورهای هوا چنانکه که به عنوان قطعه جدا ناپذیر و داخلی باشد ، می توان استفاده کرد.
 • تعویض مخزن هوا مجاز است به شرطی که به عنوان قطعه یدکی یا اختیاری توسط تولید کننده تفنگ ساخته شده باشد.
 • می توان از دوربین هایی با هر مقدار بزرگنمایی استفاده کرد.
 • ثابت کردن بخش مسلح سازی و بدنه (Action) و لوله به قنداق و اصلاح مجموعه ماشه (یا تعویض آن) مجاز است.
 • استفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از شلیک مجاز نیست.
 • قدرت تفنگ حداکثر 16.27 ژول ( 12 فوت بر پاوند) مجاز است.
 • فاصله تیراندازی ۲۵ متر است.
 • کالیبرهای 177. ، 20. و 22. اینچ با استفاده از گیج کالیبر 224. اینچ امتیازدهی می شوند.

 

(b ) کلاس هوی ورمینت تفنگ بادی

 • هر نوع تفنگ بادی با عملکرد شلیک دستی یا مکانیکی مجاز است و محدودیت وزنی {تفنگ} همراه با متعلقات (متعلقات شامل دوربین ، قطعات نصب شونده سر لوله و غیره ) ، 6.803 کیلوگرم است.
 • می توان از قنداق کارخانه یا قنداق هایی که مطابق با قوانین و ویژگیهای قنداق باشند، استفاده کرد. (پیوست F را نگاه کنید)
 • می توان هر نوع بهینه سازی و اصلاح در تفنگ انجام داد و می توان از دوربین با هر مقدار بزرگنمایی استفاده کرد.
 • استفاده از رگولاتورهای هوا در صورتی که بخشی از تفنگ محسوب شوند ، مجاز است. استفاده از سیستمهای الکترونیکی بازگشت سلاح به موقعیت قبل از
 • شلیک مجاز نیست. استفاده از مازل بریک ، وزنه لوله یا تنش گیر لوله مجاز است.
 • محدودیتی برای اندازه یا حجم مخزن هوا وجود ندارد تا زمانی که قدرت خروجی حداکثر 27.12 ژول باشد و مخزن جزیی از بدنه سلاح محسوب شود. ( مخزن هوای جدا از بدنه تفنگ مجاز نیست و مخزن حتما باید بخشی از سلاح و در وزن کلی آن محسوب شود)
 • فاصله تیراندازی ۲۵ متر است.
 • کالیبرهای 177. ، 20. و 22. اینچ با استفاده از گیج کالیبر 224. اینچ امتیازدهی می شوند.

 

(c) کلاس 50متر آنلیمیتد

 • هدف از این کلاس، داشتن یک کلاس آزاد است که در آن قوانین (محدود کننده ) وزن، انرژی و سرعت (پرتابه) و شکل و فرم قنداق وجود نداشته باشد. 
 • استفاده از هر نوع تفنگ (بادی) که دارای مکانیسم شلیک دستی، مکانیکی یا الکترونیکی باشد. 
 • تفنگ های بادی تا حداکثر کالیبر 22. یا 5.5 میلیمتر مجاز است. استفاده از ساچمه و اسلاگ آزاد است.
 • ماشه های الکترونیکی داخلی ( ماشه باید بخشی از بدنه و سیستم تفنگ باشد) مجاز است و هیچگونه ماشه الکترونیکی خارجی مجاز نیست. 
 • تفنگ را می توان از روی رست های جلویی و پشتی، دوپایه و انواع کیسه شن ها شلیک کرد. 
 • استفاده از خشاب مجاز است. 
 • سایلنسرها و استابلایزها مجاز هستند. 
 • هیچ محدودیتی در اندازه یا ظرفیت سیلندر هوایی که بر روی تفنگ نصب می شود، وجود ندارد. 
 • اتصال تترینگ مجاز است، این کار باید به صورت ایمن و با اتصال به یک کپسول هوای 3 لیتری انجام داد. 
 • هدف استاندارد 50 متر WRABF استفاده می شود. 
 • امتیازدهی با یک برنامه الکترونیکی امتیازدهی برای 50 متر انجام شود. توجه داشته باشید امتیازدهی الکترونیکی برای همه ی کلاس ها فقط در مسابقات جهانی WRABF و ERABSF اجباری است. 

مهمات

مهمات تفنگ ریم فایر باید گلوله سربی در کالیبرهای 22. Long, Short و یا 22. LR باشد. مهمات تفنگ بادی باید ساچمه یا اسلاگ سربی در کالیبر های 177.  20. و 22. باشد.
شرکت کنندگانی که از مهمات دست پر یا مهمات با گلوله روکش دار یا مهماتی که در بازارهای عمومی وجود ندارند، استفاده کنند فاقد صلاحیت شناخته خواهند شد.

رست ها RESTS :

رست جلو باید تنها بخش جلویی تفنگ {بچه قنداق-Forearm} و رست پشتی بخش انتهایی تفنگ را پوشش دهد. هیچ کدام از رست ها نباید به میز یا تفنگ یا به یکدیگر متصل باشند. هر دو بخش باید مستقل از هم قابل حرکت باشند.

 • این محدودیت برای کلاس 50 متر آنلیمیتد بادی وجود ندارد. (طبق قوانین) 

رست جلو (FRONT REST) :

به طور کلی ، رست جلو محدودیتی از نظر وزن ، مواد ساخته شده و یا نوع طراحی ندارد. رست جلو باید دارای کیسه شن از جنس نرم و منعطف باشد (این کیسه باید از جنس چرم و یا پارچه و پر شده با شن باشد). بخش جلویی تفنگ {بچه قنداق – forearm} نباید با هیچ بخشی از رست ( تنها می تواند با شاخص –Font Stop- که از آن برای مشخص کردن محل قرارگیری قبلی تفنگ استفاده می شود برخورد داشته باشد) به جز کیسه شن تماس داشته باشد. انتهای بخش بچه قنداق {بخش کف و زیرین} باید به صورت کامل و صد در صد با سطح بالایی کیسه شن تماس داشته باشد. رست جلو می تواند دارای تنظیمات حرکتی عمودی و افقی باشد و برای انجام این کار می توان از هر نوع عملکردی استفاده کرد.
رست پشتی (Rear Rest): می تواند یک کیسه یا چند کیسه محتوی شن یا ماسه باشد. کسیه پشتی می تواند ارتفاع دهنده عمودی (Vertical Spacer) داشته باشد به شرطی که تنظیم کننده های افقی یا عمودی نداشته باشد. ارتفاع دهنده نباید دارای هیچگونه برآمدگی باشد که بتوان آن را در بالای میز یا کیسه شن وارد کرد. کیسه شن ها نباید به هر صورتی روی میز پیچ و مهار شوند. {نمی توان ارتفاع دهنده ها را به کیسه شن متصل کرد}

کیسه شن (SAND BAG) :

کیسه شن ها باید از جنس چرم یا الیاف پارچه و از شن پر شده باشند ، کیسه شن باید منعطف و نرم بوده و ضخامت کل سطح آن نباید بیشتر از سه میلیمتر(0.12 اینچ) باشد و تنها پایه آن (بخش پایینی) می تواند برای ثبات و پایداری ضخیم تر باشد. ضخامت را می توان در درزها و شکاف های کیسه آزمایش کرد. کیسه های چرمی سفت ، پلاستیکی یا چوبی که پوششی از چرم یا مواد دیگر دارند مجاز نیست. از سطوح ضد لغزش بر روی کیسه ممکن است استفاده شود {مجاز است}. می توان از تالک {نوعی پودر} و یا ترکیب مواد یا نوارهای ضد لغزش برای کمک به حرکت تفنگ استفاده کرد.

مهار تفنگ :

زمانی که تفنگ بر روی رست ها قرار دارد نباید با بلند کردن آن ، رست جلو ویا پشتی نیز بلند شود. اگر رست جلویی/پشتی با تفنگ بلند شوند ، مجموعه تفنگ و رست ها باید بازرسی مجدد وزنی شوند تا وجود شرایط لازم مشخص شود {با توجه به قانون بخش قبلی که اتصال تفنگ به رست مجاز نمی باشد ، در این حالت شرکت کننده سلب صلاحیت خواهد شد}. همچنین می توان تفنگ را به عقب و جلو لغزاند تا مشخص شود که در رست چفت شده است یا نه. نمی توان از رست جلویی یا پشتی برای جلوگیری از حرکت برگشتی تفنگ {لگد تفنگ Recoile} استفاده کرد. به صورت کلی هیچ کدام از تجهیزات شرکت کنندگان نمی تواند به میز متصل باشد. نوار روی کیسه شن مجاز است.

هدایت تفنگ:

همه تجهیزات و ابزاری که طراحی شده اند {مانند ابزاری که در تفنگ های ریلی-Railgun وجود دارد} تا تفنگ را بدون نیاز به نشانه روی مجدد برای هر شلیک به موقعیت {قبل از} شلیک برگردانند ، غیز مجاز محسوب می شود.

قوانین بنچ رست ، اهداف

اهداف { کارت های هدف} مورد استفاده در همه رقابت ها ، اهداف رسمی تفنگ ریم فایر و بادی هستند. این اهداف شامل ۲۵ هدف امتیازی به همراه اهداف قلق هستند که امتیازدهی آنها به صورت (Best Edge) انجام می شود. همه اهداف بوسیله گیج مخصوصی امتیازدهی می شوند که با کالیبر مورد استفاده-کالیبر استاندارد 224.- مطابقت دارد. می توان هر تعداد شلیک به اهداف قلق در سمت راست و چپ اهداف امتیازی داشت.

همه شلیک هایی که با جعبه هدف های امتیازی ( در شکل با خط فرضی قرمز رنگی مشخص شده اند) مماس یا وارد آن می شوند ، شمارش خواهند شد.  اگر شلیک اول به محدوده جعبه هدف های امتیازی برخورد کند ، شرکت کننده باید بلافاصله (قبل از شلیک دیگر) ، مسئول میدان را آگاه کند و وی پس از بررسی هدف ، یادداشتی مبنی بر عدم محاسبه این شلیک بر روی هدف مشخص می کند. این موضوع تنها برای یک بار در هر مسابقه مجاز است-خطای شلیک اول.

اگر بیش از یک شلیک بر روی هدف امتیازی دیده شود ، تنها پایین ترین امتیاز محاسبه خواهد شد. پس از پایان رقابت ، جایی که شلیک های موثر بر روی هدف های امتیازی بیش از ۲۵ شلیک باشد ، یک امتیاز جریمه به ازای هر شلیک اضافه بر شلیک های مجاز در نظر گرفته می شود.

این اهداف برای استفاده فدراسیون جهانی –WRABF- و فدراسیون اروپایی-ERABSF-  ثبت و طراحی شده و حق تکثیر و استفاده از آن  در اختیار این فدراسیون ها بوده که شامل انجمن های عضو نیز می شود. در همه شرایط دیگر فقط می تواند با موافقت قبلی این فدراسیون ها از این اهداف استفاده کرد.

ویژگیهای دیاگرام هدف ۲۵ متر در زیر آورده شده است. (۲۵ هدف امتیازی که در یک برگ A3 قرار دارد)

در هدف ۲۵ متر ، حلقه ۶ برای کمک به دید سیاه رنگ است، بقیه حلقه ها سفید رنگ بوده و با خط سیاه از هم جدا شده اند. قطر حلقه مرکزی ۲ میلیمتر است. این حلقه باید برای گرفتن امتیاز ۱۰X به صورت کامل محو شود.

ویژگیهای دیاگرام هدف ۵۰ متر در زیر آورده شده است. (۲۵ هدف امتیازی که در یک برگ A3 قرار دارد)

در هدف ۵۰ متر ، حلقه ۵ و  ۶  برای کمک به دید سیاه رنگ است، بقیه حلقه ها سفید رنگ بوده و با خط سیاه از هم جدا شده اند. قطر حلقه X مرکزی ۰٫۷۹۲ میلیمتر است. برای گرفتن امتیاز ۱۰X این حلقه باید مورد اصابت قرار گیرد. { مماس شدن حفره شلیک با آن}

در یک مسابقه باید یک مجموعه از اهداف { سه کارت هدف برای هر کلاس از مسابقه } برای تیرانداز فراهم شود. این اهداف باید با شماره اختصاصی تیرانداز و شماره راند مسابقه به وضوح مشخص شوند و از همه فواصل باید به وضوح قابل رویت باشد.

اهداف مسابقات قهرمانی بر روی کاغذی با حداقل وزن ۱۶۰ گرم (گرم بر متر مربع) چاپ می شوند و فقط به حالت افقی نصب می شوند. درخواست نصب اهداف به صورت عمودی یا افقی بسته به خواسته تیرانداز قابل انجام است. به شرطی که این درخواست به صورت مشخص و درست قبل از شروع مسابقه اعلام شود.

 • با توسعه امتیازدهی الکترونیکی تغییراتی در زمینه اهداف مورد استفاده در رقابت های WRABF صورت گرفته است. استفاده موفقیت آمیز از نرم افزار True Score از سال ۲۰۱۵ و در سومین دوره رقابت های قهرمانی جهان سیدنی استرالیا و در ادامه در رقابت های کاپ جهانی اسلونی ۲۰۱۷ باعث شده است تا کارت هدف اختصاصی برای این نرم افزار طراحی شود. طبق آخرین مصوبات جلسه عمومی WRABF این کارت هدف برای استفاده کلیه اعضایی که از نرم افزار true score استفاده می کنند یکسان سازی خواهد شد.

دانلود کارت هدف رسمی ۲۵ متر WRABF

دانلود کارت هدف رسمی ۲۵ متر WRABF

 

توضیح ویژگی های قنداق

کلاس اینترنشنال اسپورتر :

ممکن است بخش مسلح سازی تفنگ {اکشن} به قنداق متصل{چسبانده} باشد. اندازه قنداق باید درعریض ترین بخش 57.15 میلیمتر (2.25 اینچ) یا کمتر باشد. استفاده از نوارهای قنداق مجاز نیست. بخش جلویی و انتهایی قنداق که با کیسه شن جلویی و پشتی در تماس هستند می توانند صاف یا نیم گرد باشند.

کلاس وزنی لایت ورمینت و هوی ورمینت (شامل تفنگ بادی نیز می شود) :

بخش جلویی قنداق {بچه قنداق} باید صاف یا نیم گرد باشد و عریض ترین بخش قنداق حداکثر باید 76.2 میلیمتر (۳ اینچ) یا کمتر باشد. این بخش می تواند یک قنداق ویژه {قنداق های بنچ رست} یا قطعه ای صاف که به انتهای قنداق متصل شده است ، جنس آن می تواند از هر نوع ماده ای {چوبی ، فلزی ، پلیمری و … } باشد.  بخش جلویی و انتهایی قنداق که با کیسه شن جلویی و پشتی در تماس هستند می توانند صاف یا نیم گرد باشند. اگر صاف باشد ، عرض بخش انتهایی {بخش زیرین قنداق} باید 25 میلیمتر (0.98 اینچ) یا کمتر باشد.

بازبینی و رعایت این ویژگیها مسولیت شرکت کنندگان است که با قوانین مطابقت داشته باشند.

 

توضیح ویژگیهای رست های جلویی (Front Rest)

توسعه تجهیزات بنچ رست بویژه رست های جلویی توسط سازندگان بزرگ با ساخت آنها ادامه دارد. کیسه شن رست جلویی یک نمونه ساده از این تجهیزات است. آخرین پیشرفت در این زمینه ، کیسه شن های ثابت {بر روی رست جلو}است که توسط شرکت های سینکلیر اینترنشنال ، Cicognani ، Bald Eagle ، Fudd و Midway ساخته شده است. تحت این قوانین ، کیسه شن های اخیر برای تمامی رقابت ها قابل پذیرش می باشد. در شکل های زیر نمونه هایی از این کیسه شن ها آورده شده است:

 

مهره های محکم کردن کیسه شن ( sand bag securing nut) که بخشی از رست های جلویی است ، پیشرفت جدیدی محسوب می شود.  در هر صورت استفاده از این ابزار در رقابت ها مجاز نیست {نمی توان از این مهه ها برای قفل کردن تفنگ روی کیسه شن استفاده کرد}.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.