تجهیزات بنچ رست

تفنگ بادی 

دوربین تفنگ 

رست ها Front rest and rear bag

بادنما 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.