WRABF 50M UNLIMITED

هدف از داشتن این کلاس، داشتن یک کلاس آزاد است که در آن قوانین وزن، انرژی، سرعت دهانه و قوانین قنداق وجود ندارد. این کلاس در راستای توسعه تیراندازی بنچ رست بادی، توسط کمیته اجرایی فدراسیون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی تصویب گردیده و اولین دوره مسابقات این رشته در قهرمانی جهانی 2023 پلزن برگزار گردید. 

 

 • استفاده از تفنگ هایی با مکانیسم دستی، مکانیکی یا الکترونیکی تا کالیبر 5.5 میلیمتر مجاز است. 
 • محدودیتی در قدرت تفنگ ها وجود ندارد. 
 • استفاده از هر دو پرتابه اسلاگ و ساچمه مجاز است. 
 • ماشه های الکترونیکی داخلی ( ماشه باید بخشی از بدنه و سیستم تفنگ باشد) مجاز است و هیچگونه ماشه الکترونیکی خارجی مجاز نیست. 
 •  محدودیتی برای حداکثر وزن تفنگ به همراه متعلقات وجود ندارد.
 • عرض قنداق در بخش جلویی نباید بیشتر از ۳ اینچ باشد. ( شامل پد های متصل به قنداق های عادی نیز می شود)  
 • تیراندازی از رست (رست های عادی یا بنچ رست) ، کیسه شن، رست های یک تیکه و یا ریربگ های X مجاز است. 
 • استفاده از خشاب، مجاز است. 
 • سایلنسر / سوپرسور مجاز است. 
 • هیچ محدودیتی در اندازه یا ظرفیت مخزن هوا که روی تفنگ نصب می شود، وجود ندارد.
 • استفاده از تترینگ مجاز است. استفاده از مخزن حداکثر 3 لیتری با اتصال ایمن انجام شود ( تایید ایمنی اتصلات و تجهیزات در صلاحیت برگزار کننده مسابقات است). 
 • امتیازدهی بر اساس قوانین WRABF انجام می شود. 
 • فاصله تا اهداف ۵۰ متر می باشد.
 • تارگت ۵۰ متر رسمی WRABF مورد استفاده قرار می گیرد. 

ارزش امتیازی حلقه های هدف سیبل ۵۰ متر

در سیبل ۵۰ متر ، حلقه ی ۵ و ۶ برای کمک به دید، سیاه رنگ است، بقیه حلقه ها، سفید رنگ بوده و با خط سیاه از هم جدا شده اند. قطر حلقه X مرکزی ۰٫۷۹۲ میلیمتر است. برای گرفتن امتیاز 10X حفره شلیک باید این حلقه امتیازی را لمس کند. { مماس شدن حفره شلیک با آن}

در شکل زیر اهداف امتیازی با خط فرضی مشکی، مشخص شده اند. همچنین اهداف سایتر (قلق) نیز در دو طرف اهداف امتیازی مشخص شده است. 

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.