بنچ رست چیست؟

بنچ رست رشته ای از ورزش تیراندازی است که تیراندازان در آن با سلاح های بسیار دقیق به دو روش “جمع تیر” و “امتیازی” به اهداف کاغذی در فواصل ثابت و مشخص تیراندازی می کنند. تیراندازان بنچ رست از روی میزهای (Bench) مخصوص ، تیراندازی می کنند و سلاح ها بر روی پایه های ویژه ای به نام رست ( Rest ) قرار می گیرند. این رست ها با توجه به قوانین مسابقات می توانند جدا یا متصل به همدیگر باشند. تیراندازی بنچ رست شامل  تفنگ سنترفایر ، ریم فایر و بادی است.

25m official 300x211 - خانه
25m color 300x211 - خانه
50m official 300x212 - خانه
50m color 300x211 - خانه
دوربین های تیراندازی 1 260x185 - خانه
00 result 260x185 - خانه