مسابقات آزاد بنچ رست - تهران باشگاه مهراسپورت - اسفند 1397

کلاس LIGHT VARMINT

کلاس HEAVY VARMINT

مسابقات آزاد بنچ رست اصفهان - آذرماه 97 - باشگاه نقش جهان

کلاس LIGHT VARMINT

کلاس HEAVY VARMINT

سومین دوره مسابقات رده بندی تیراندازان بنچ رست - بندرترکمن - شهریورماه 97

کلاس LIGHT VARMINT

کلاس HEAVY VARMINT

دومین دوره مسابقات رده بندی تیراندازان بنچ رست - تهران - مردادماه 97

کلاس LIGHT VARMINT

کلاس HEAVY VARMINT

مسابقات رده بندی تیراندازان بنچ رست - دوره اول - فروردین ماه 97 اصفهان

کلاس LIGHT VARMINT

کلاس HEAVY VARMINT

مسابقات IRBRS - مهرماه 1396 بندرترکمن

کلاس LIGHT VARMINT

کلاس HEAVY VARMINT

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.