رکورد های مسابقات جهانی

کسب رکوردهای امتیازی طبق قوانین مسابقات WRABF در زمان رقابت ها توسط نمایندگان کشورهای عضو و شرکت کننده در آن رقابت به کمیته برگزاری اعلام و سپس توسط کمیته فنی WRABF احراز و تایید می شوند. رکوردهای جدیدی در مسابقات کاپ جهانی ۲۰۱۷ اسلونی توسط تیراندازان کسب شد.

کلاس لایت ورمینت

کلاس هوی ورمینت