رکورد های مسابقات جهانی

کسب رکوردهای امتیازی طبق قوانین مسابقات WRABF در زمان رقابت ها توسط نمایندگان کشورهای عضو و شرکت کننده در آن رقابت به کمیته برگزاری اعلام و سپس توسط کمیته فنی WRABF احراز و تایید می شوند. رکوردهای جدیدی در مسابقات کاپ جهانی ۲۰۱۷ اسلونی توسط تیراندازان کسب شد.


کلاس لایت ورمینت

آقای Aappo Korpi تیرانداز جونیور از فنلاند با امتیاز ۷۴۵ و ۲۶X

کلاس هوی ورمینت

آقای Carl Van Der Lindeh از آفریقای جنوبی با امتیاز ۷۴۷-۳۳X