رکورد های مسابقات جهانی

کسب رکوردهای امتیازی طبق قوانین مسابقات WRABF در زمان رقابت ها توسط نمایندگان کشورهای عضو و شرکت کننده در آن رقابت، به کمیته برگزاری اعلام و سپس توسط کمیته فنی WRABF احراز و تایید می شوند. آخرین رکوردهای ثبت شده مسابقات جهانی را در ادامه مشاهده می نمایید :

 

آقای کارل ون درلینده از آفریقای جنوبی امتیاز 747 – 33X

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.