مقالات آموزشی

مقالات و آموزش

شش کالیبر برتر مسابقات لانگ رنج

/
برگزیدن شش کالیبر برتر برای هر رشته و دیسیپلین تیراندازی، کاری ا…
مقالات و آموزش

آشنایی با تیراندازی F-Class

/
پایه گذار رشته تیراندازی F-class ، تیرانداز کانادایی آقای George Farquhar…
مقالات و آموزش

سراب و مواجهه با آن در تیراندازی بنچ رست

/
پدیده ی سراب و سر و کله زدن با اثرات آن، یکی از دشوارترین و طاق…
مقالات و آموزش

ویژگیهای بادنمای بنچ رست

/
این مقاله ترجمه ای از نوشتار آقای Rich Graham از تیراندازان …
مقالات و آموزش

لپینگ رینگ های دوربین

/
لپینگ (Lapping) یا تروئینگ (Truing ) سطح داخلی رینگ های دوربین، موجب…
مقالات و آموزش

پیشگیری در بادخوانی بنچ رست

/
موضوعی که در مبحث استفاده از بادنماها در مقاله ی پرچم های بادنما – م…
مقالات و آموزش

معرفی کرنوگراف FX

/
زمانی که به تیراندازی بنچ رست و دقیق بپردازیم ، ناگزیر از تنظیمات…
مقالات و آموزش

بالستیک خارجی ساچمه های دیابلو

/
در مقاله بالستیک داخلی تفنگ های بادی که پیش از این منتشر گردیده اس…
مقالات و آموزش

بالستیک داخلی تفنگ های PCP

/
این نوشتار در خصوص بالستیک در تفنگ های بادی است. این مقاله ترج…