مقالات آموزشی

wind flags-25m

دریفت باد در تفنگ های بادی

/
در این نوشتار که ترجمه ای است از مقاله ی Wind Drift For Airgun از مج…

دوربین بنچ رست

/
در مقاله ی دوربین تارگتینگ، مشخصات لازم برای دوربین های مسابقات…
دوربین بنچ رست

دوربین تارگتینگ

/
دوربین تارگتینگ، یکی از موضوعاتی که همیشه در بحث های تیراندا…

پارالکس دوربین تفنگ

/
هر بار که بحثی در خصوص دوربین های تفنگ مطرح می شود، موضوعی …

شش کالیبر برتر مسابقات لانگ رنج

/
برگزیدن شش کالیبر برتر برای هر رشته و دیسیپلین تیراندازی، کاری ا…

آشنایی با تیراندازی F-Class

/
پایه گذار رشته تیراندازی F-class ، تیرانداز کانادایی آقای George Farquhar…

سراب و مواجهه با آن در تیراندازی بنچ رست

/
پدیده ی سراب و سر و کله زدن با اثرات آن، یکی از دشوارترین و طاق…
بادنمای گوی دار

ویژگیهای بادنمای بنچ رست

/
این مقاله ترجمه ای از نوشتار آقای Rich Graham از تیراندازان …
Scope Lapping

لپینگ رینگ های دوربین

/
لپینگ (Lapping) یا تروئینگ (Truing ) سطح داخلی رینگ های دوربین، موجب…