مسابقات آزاد بنچ رست گلستان – اردیبهشت ۱۳۹۶-روز دوم

[av_notification title=’روز دوم مسابقات’ color=’green’ border=’dashed’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’yes’ icon=’ue80f’ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”] روز دوم مسابقات ، جمعه هشتم اردیبهشت ماه با رقابت تیراندازان در دو کلاس لایت و هوی ورمینت در کارت سوم ادامه داشت. سپس با تکمیل دو کارت پایانی توسط تیراندازان کلاس آزاد مسابقات پایان یافت. با امتیازدهی کارت های هدف روز […]

مسابقات آزاد بنچ رست گلستان – اردیبهشت ۱۳۹۶-روز اول

[av_notification title=’روز اول مسابقات’ color=’green’ border=’dashed’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ size=’large’ icon_select=’yes’ icon=’ue80f’ font=’entypo-fontello’ admin_preview_bg=”] مسابقات صبح روز پنج شنبه هفتم اردیبهشت ماه با وقت تمرین تیراندازان شروع و سپس مرحله بازرسی تجهیزات برای تیراندازان کلاس های لایت و هوی ورمینت انجام شد. رقابت ها در بعد از ظهر با تیراندازی دو کارت هدف اول و دوم […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.