تاریخچه شرکت لوتار والتر Lothar Walther

لوتار والتر Lothae Walther ، نامی که نماد کیفیت، نوآوری و محصولات بسیار گوناگون برای تیراندازان حرفه ای، شکارچیان و طبیعت دوستان می باشد. بیش از ۹۰ سال تجربه و دارای بیشترین طیف تولید لوله ها در انواع کالیبرها است. شروع کار لوتار والتر لوتار والتر ، مهندس آلمانی در سال ۱۹۲۵ ،کمپانی Lothar-Walther را […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.