انتخاب مهمات ریم فایر ، بررسی و آماده سازی در بنچ رست ریم فایر

Rimfire 22 LR

مدتی قبل در مورد آزمایش مهمات مقاله‌ای نوشتم. یافته‌های اصلی آن مقاله به همراه دلایل جدیدی که از تجربه حاصل شده‌اند در ادامه آمده‌اند. امیدوارم این اطلاعات برای افرادی که در پیدا کردن و انتخاب مهمات مناسب برای تفنگ خود سردرگم هستند سودمند باشد، پس به خواندن ادامه دهید… پیدا کردن و انتخاب مهمات مناسب […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.