معرفی اولیه تفنگ بادی RTI MORA

ویژگیهای RTI Mora : کالیبر : 4.5، 5.5 ،6.35 ،7.62 و 9 میلیمتر ظرفیت مخزن : ۵۰۰، ۷۰۰ و ۱۱۰۰ سی سی، آپشنال قدرت : حدود ۱۵۰ ژول در کالیبر ۵.۵ ظرفیت پلنیوم : ۱۲۵ سی سی لوله : لوتار والتر  RPB به طول ۷۰ و ۶۰ سانتیمتر آپشنال رگلاتور : دارای دو رگلاتور با […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.