انتخاب جمهوری چک به عنوان میزبان مسابقات کاپ جهانی ۲۰۲۱

World cup 2021

جمهوری چک میزبان رقابت های ۲۰۲۱ کاپ جهانی WRABF با رای گیری اعضای فدراسیون جهانی بنچ رست ریم فایر و بادی (WRABF) و تصمیم کمیته فنی این فدراسیون ، جمهوری چک و شهر Pilsen به عنوان میزبان رقابت های کاپ جهانی و قهرمانی اروپا در سال ۲۰۲۱ انتخاب شد. پیرو جلسه عمومی اعضای WRABF در […]

ورود

عضویت

این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.
این زمینه الزامی است.